Seiko

-18%
Seiko Astron NEXTER GPS Solar SBXC119

Seiko Astron NEXTER GPS Solar SBXC119

US $1 429 US $1 743

In stock

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield
45.3
100
Sapphire, Super Clear Coating
-18%
Seiko Astron NEXTER GPS Solar SBXC117

Seiko Astron NEXTER GPS Solar SBXC117

US $1 429 US $1 743

In stock

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield
45.3
100
Sapphire, Super Clear Coating
-18%
Seiko Astron Solar Radio Wave SBXY034

Seiko Astron Solar Radio Wave SBXY034

US $621 US $758

In stock

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield, Gold Plated
39
100
Sapphire, Super Clear Coating
-21%
Seiko Astron SBXY027

Seiko Astron SBXY027

US $898 US $1 137

In stock

Solar Quartz
Titanium, Hard Coating
41.3
100
Sapphire, Super Clear Coating
-21%
Seiko Astron SBXY013

Seiko Astron SBXY013

US $599 US $758

In stock

Solar Quartz
Titanium, Hard Coating
41.3
100
Sapphire, Super Clear Coating
-5%
Seiko Astron NEXTER Solar Radio 2022 Limited Edition SBXY055

Seiko Astron NEXTER Solar Radio 2022 Limited Edition SBXY055

US $1 080 US $1 137

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Hard Coating
42.7
100
Sapphire, Super Clear Coating
-18%
Seiko Astron NEXTER Solar Radio SBXY053

Seiko Astron NEXTER Solar Radio SBXY053

US $932 US $1 137

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield
42.7
100
Sapphire, Super Clear Coating
-18%
Seiko Astron NEXTER Solar Radio SBXY051

Seiko Astron NEXTER Solar Radio SBXY051

US $932 US $1 137

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield
42.7
100
Sapphire, Super Clear Coating
-18%
Seiko Astron NEXTER Solar Radio SBXY049

Seiko Astron NEXTER Solar Radio SBXY049

US $932 US $1 137

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield
42.7
100
Sapphire, Super Clear Coating
-18%
Seiko Astron NEXTER GPS Solar SBXC147

Seiko Astron NEXTER GPS Solar SBXC147

US $1 740 US $2 122

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield
42.7
100
Sapphire, Super Clear Coating
-5%
Seiko Astron NEXTER GPS Solar Shohei Otani 2023 Limited Edition SBXC143

Seiko Astron NEXTER GPS Solar Shohei Otani 2023 Limited Edition SBXC143

US $2 304 US $2 425

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Hard Coating
43.1
100
Sapphire, Super Clear Coating
-5%
Seiko Astron NEXTER GPS Solar Shohei Otani 2023 Limited Edition SBXC141

Seiko Astron NEXTER GPS Solar Shohei Otani 2023 Limited Edition SBXC141

US $2 160 US $2 274

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield
43.1
100
Sapphire, Super Clear Coating
-5%
Seiko Astron NEXTER GPS Solar Doctors Without Borders Collaboration Limited Edition SBXC133

Seiko Astron NEXTER GPS Solar Doctors Without Borders Collaboration Limited Edition SBXC133

US $2 160 US $2 274

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield
43.1
100
Sapphire, Super Clear Coating
-5%
Seiko Astron NEXTER GPS Solar Series 2022 Limited Edition SBXC123

Seiko Astron NEXTER GPS Solar Series 2022 Limited Edition SBXC123

US $1 800 US $1 895

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield
43.1
100
Sapphire, Super Clear Coating
-18%
Seiko Astron NEXTER GPS Solar SBXC121

Seiko Astron NEXTER GPS Solar SBXC121

US $1 554 US $1 895

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield
43.1
100
Sapphire, Super Clear Coating
-18%
Seiko Astron Origin GPS Solar 5X SBXC089

Seiko Astron Origin GPS Solar 5X SBXC089

US $2 237 US $2 728

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield, Ceramic
45.3
100
Sapphire, Antireflection Coating
-18%
Seiko Astron Origin GPS Solar 5X SBXC088

Seiko Astron Origin GPS Solar 5X SBXC088

US $2 299 US $2 804

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield, Ceramic
45.3
100
Sapphire, Antireflection Coating
-18%
Seiko Astron Origin GPS Solar 5X SBXC087

Seiko Astron Origin GPS Solar 5X SBXC087

US $2 113 US $2 577

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield, Ceramic
45.3
100
Sapphire, Antireflection Coating
-18%
Seiko Astron Origin GPS Solar 5X SBXC085

Seiko Astron Origin GPS Solar 5X SBXC085

US $2 113 US $2 577

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield, Ceramic
45.3
100
Sapphire, Antireflection Coating
-10%
Seiko Astron Nexter 110th Anniversary Limited Edition SBXY069

Seiko Astron Nexter 110th Anniversary Limited Edition SBXY069

US $819 US $909

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield
41.3
100
Sapphire, Super Clear Coating
-18%
Seiko Astron Nexter SBXY067

Seiko Astron Nexter SBXY067

US $746 US $909

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield
41.3
100
Sapphire, Super Clear Coating
-18%
Seiko Astron Nexter SBXY065

Seiko Astron Nexter SBXY065

US $746 US $909

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield
41.3
100
Sapphire, Super Clear Coating
-10%
Seiko Astron Nexter 110th Anniversary Limited Edition SBXD019

Seiko Astron Nexter 110th Anniversary Limited Edition SBXD019

US $1 364 US $1 516

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield
41.2
100
Sapphire, Super Clear Coating
-10%
Seiko Astron Nexter GPS Solar 2023 Limited Edition SBXC139

Seiko Astron Nexter GPS Solar 2023 Limited Edition SBXC139

US $1 978 US $2 198

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Diamond Shield
42.7
100
Sapphire, Super Clear Coating