Seiko

-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSVS035

Seiko Lukia SSVS035

US $314 US $424

Out Of Stock

Solar Quartz
Stainless Steel
36.2
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSVS034

Seiko Lukia SSVS034

US $321 US $433

Out Of Stock

Solar Quartz
Stainless Steel, Gold Plated
36.2
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSVM035

Seiko Lukia SSVM035

US $292 US $395

Out Of Stock

Automatic
Stainless Steel
33.9
100
Sapphire
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSVM034

Seiko Lukia SSVM034

US $299 US $404

Out Of Stock

Automatic
Stainless Steel, Gold Plated
33.9
100
Sapphire
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSVW109

Seiko Lukia SSVW109

US $428 US $578

Out Of Stock

Solar Quartz
Stainless Steel, Hard Coating
26.5
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSVW107

Seiko Lukia SSVW107

US $428 US $578

Out Of Stock

Solar Quartz
Stainless Steel, Hard Coating
26.5
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSQW038

Seiko Lukia SSQW038

US $520 US $703

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Hard Coating, Gold Plated
26.5
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSQW037

Seiko Lukia SSQW037

US $513 US $693

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Hard Coating
26.5
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSQW035

Seiko Lukia SSQW035

US $492 US $664

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Hard Coating
26.5
100
Sapphire, Super Clear Coating
-10%
5 Year Warranty
Seiko Lukia Department Store Limited Model SSQV036

Seiko Lukia Department Store Limited Model SSQV036

US $615 US $684

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Hard Coating, Gold Plated
30.6
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSQV034

Seiko Lukia SSQV034

US $556 US $751

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Hard Coating, Gold Plated
30.6
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSQV032

Seiko Lukia SSQV032

US $556 US $751

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Hard Coating, Gold Plated
30.6
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSVH019

Seiko Lukia SSVH019

US $428 US $578

Out Of Stock

Solar Quartz
Stainless Steel, Hard Coating
38.4
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSVH017

Seiko Lukia SSVH017

US $428 US $578

Out Of Stock

Solar Quartz
Stainless Steel, Hard Coating
38.4
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSVN030

Seiko Lukia SSVN030

US $285 US $385

Pre-Order

Solar Quartz
Stainless Steel, Hard Coating, Gold Plated
26.6
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSVN029

Seiko Lukia SSVN029

US $264 US $356

Out Of Stock

Solar Quartz
Stainless Steel, Hard Coating
26.6
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSVW120

Seiko Lukia SSVW120

US $420 US $568

Pre-Order

Solar Quartz
Stainless Steel, Hard Coating, Gold Plated
23.9
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSVW118

Seiko Lukia SSVW118

US $420 US $568

Pre-Order

Solar Quartz
Stainless Steel, Gold Plated
23.9
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSVW116

Seiko Lukia SSVW116

US $463 US $626

Pre-Order

Solar Quartz
Stainless Steel, Hard Coating, Gold Plated
23.9
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSVM042

Seiko Lukia SSVM042

US $321 US $433

Out Of Stock

Automatic
Stainless Steel, Gold Plated
33.9
100
Sapphire
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSVM040

Seiko Lukia SSVM040

US $321 US $433

Out Of Stock

Automatic
Stainless Steel, Gold Plated
33.9
100
Sapphire
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSQV042

Seiko Lukia SSQV042

US $556 US $751

Pre-Order

Solar Quartz
Titanium, Gold Plated
28
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSQV038

Seiko Lukia SSQV038

US $713 US $963

Out Of Stock

Solar Quartz
Titanium, Hard Coating, Gold Plated
28
100
Sapphire, Super Clear Coating
-26%
5 Year Warranty
Seiko Lukia SSVW124

Seiko Lukia SSVW124

US $463 US $626

Out Of Stock

Solar Quartz
Stainless Steel, Hard Coating, Gold Plated
23.9
100
Sapphire, Super Clear Coating